Вимоги щодо оформлення цінових пропозицій

Цінові пропозиції подаються за формою, наведеною у додатку, в запечатаному конверті не пізніше кінцевого терміну їх подання.
Цінова пропозиція надається у письмовій формі за підписом керівника або офіційно уповноваженої особи Учасника торгів, прошита, пронумерована та скріплена печаткою. Повноваження щодо підпису документів цінової пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням тощо. Строк дії цінової пропозиції повинен становити не менше, ніж 120 календарних днів з дня розкриття цінових пропозицій.
На конверті, що містить цінову пропозицію, окрім надпису “Цінова пропозиція на закупівлю ___________________ за процедурою запиту цінових пропозицій”, та “Не розкривати до початку торгів”, має бути вказано:
адреса та назва Замовника торгів;
повна назва Учасника, його місцезнаходження, код ЄДРПОУ, поштова фактична адреса та номери контактних телефонів.
Цінові пропозиції, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.
Цінова пропозиція (цінова оферта) визначається у національній валюті України, з урахуванням ПДВ (якщо передбачено). Ціни вказуються за одиницю  товару, із врахуванням всіх податків і зборів, що сплачені або мають бути сплачені, витрат на транспортування та остаточно виводиться  підсумкова ціна пропозиції. Учасники подають свої пропозиції стосовно предмету закупівлі в цілому або стосовно тієї частини, яку вони пропонують постачати за договором, а саме в цілому щодо лоту. Вартість цінової пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.
Учасник торгів разом з ціновою пропозицією повинен надати наступні документи для підтвердження кваліфікації:
-   копію  свідоцтва про державну реєстрацію;
-   копію довідки про реєстрацію платника податків;
-   копію довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб,  для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності – за наявності);
-  копію Статуту чи положення  (1-2 сторінки, види діяльності, остання сторінка) - для     юридичних осіб;
Всі  вище перераховані документи мають бути належним чином завірені печаткою підприємства та підписані керівником або уповноваженою особою Учасника торгів.
Крім того, згідно ст. 16 Закону України „Про здійснення державних закупівель” Замовником встановлені наступні кваліфікаційні критерії для Учасників:
-   наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
-   наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
-   наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;
-   наявність фінансової спроможності.
Перелік документів, що підтверджують інформацію учасника про відповідність їх  кваліфікаційним критеріям (довідки в довільній формі):
- наявність обладнання та матеріально-технічної бази;
- виконання аналогічних договорів із зазначенням назви закладів-замовників (одна-дві копії);
- працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
- копія балансу,  фінансового звіту за 2010 рік, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами.