Запит цінових пропозицій

  1. Замовник

1.1  Найменування: Виконавчий комітет Кузнецовської міської ради
1.2  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03315879
1.3  Місцезнаходження: 34400 Рівненська обл. м.Кузнецовськ майдан Незалежності, 1
1.4. Реєстраційний рахунок замовника:  р/р 35411001001203, МФО 833017 ГУДКУ в Рівненській області

1.5  Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками:

Басюк Ярослав Андрійович – заступник міського голови, начальник управління економіки, голова комітету з конкурсних торгів. 34400 Рівненська обл. м.Кузнецовськ майдан Незалежності, 1, каб.207. тел./факс (03636) 2-10-40
Коцюбайло Руслана Іванівна – головний спеціаліст, адміністратор дозвільного центру, відповідальний секретар комітету з конкурсних торгів. 34400 Рівненська обл. м.Кузнецовськ майдан Незалежності, 1, каб.205. тел./факс (03636) 2-10-08.
1.6.Головний розпорядник коштів: Виконавчий комітет Кузнецовської міської ради, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 03315879
2.  Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевого бюджету.
3. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua
4.  Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: www.kuznetsovsk-rada.gov.ua
5.  Інформація про предмет закупівлі
5.1. Найменування предмета закупівлі: продукти нафтоперероблення рідкі, код ДКПП 23.20.1
5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин, в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри: бензин А-95, бензин А-76. Постачання по картках або талонах.
Місце поставки: Рівненська область та територія України
Кількість:  бензин А-95 – від 13000 л, бензин А-76 – від 450 л.
5.3. Строк поставки товарів або надання послуг: 2011 рік
6.  Основні умови договору: відповідно до ст.41 Закону України «Про здійснення державних закупівель»
7.  Строк дії цінових пропозицій: до повного виконання зобов’язань постачальника, але не менше 120 днів
8.  Подання цінових пропозицій
8.1. Місце: 34400 Рівненська обл. м.Кузнецовськ майдан Незалежності, 1, виконавчий комітет Кузнецовської міської ради, каб.205. Спосіб подання: особисто або поштою.
8.2. Строк: до 12 год 00 хв. «21» лютого 2011 року
9. Розкриття цінових пропозицій
9.1. Місце: Виконавчий комітет Кузнецовської міської ради, 34400 Рівненська обл. м.Кузнецовськ майдан Незалежності, 1, каб.207
9.2. Дата: «21» лютого 2011р.
9.3. Час: 14 год 30 хв.
10. Додаткова інформація
Довідки за телефоном (03636) 2-10-08

Голова комітету з конкурсних торгів,
заступник міського голови,
начальник управління економіки                                                                                 Я. Басюк