Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій від 11.04.2012 р. №1

1. Замовник:
1.1. Найменування.
Виконавчий комітет Кузнецовської міської ради
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.
03315879
1.3. Місцезнаходження.
34400 Рівненська область, м.Кузнецовськ, майдан Незалежності, 1
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail).
Ковальчук Василь Іванович – перший заступник міського голови, голова комітету з конкурсних торгів. 34400 Рівненська обл. м.Кузнецовськ майдан Незалежності, 1, каб.204. телефон (03636) 2-14-46, факс (03636) 2-19-19
Дмитрук Алла Іванівна Іванівна – головний спеціаліст відділу економіки, відповідальний секретар комітету з конкурсних торгів. 34400 Рівненська обл. м.Кузнецовськ майдан Незалежності, 1, каб.205. тел/факс (03636) 2-10-08
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).
Виконавчий комітет Кузнецовської міської ради, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 03315879
2. Джерело фінансування закупівлі.
Кошти місцевого бюджету
3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування.
Продукти нафтоперероблення рідкі, код ДКПП 23.20.1  Бензин А-95. Постачання по картках або талонах.
3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг.
Бензин А-95 – 10810 літрів
3.3 Місце поставки товарів, надання послуг
Рівненська область та територія України
3.4. Строк поставки товарів, надання послуг.
2012 рік
4. Інформування про процедуру закупівлі:
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій: www.tender.me.gov.ua.
4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій (у разі наявності). www.kuznetsovsk-rada.gov.ua
4.3. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України.
12.03.2012 журнал 31(633) №110639
4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України.
30.03.2012 журнал 39(641) №150560
4.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій, яка була опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економіки України.
11.04.2012 журнал 44(646) №164822
5. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції.
5.1. Кількість учасників процедури закупівлі.
2 (два)
5.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.
Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-торгівельна фірма „Авіас”
Товариство з обмеженою відповідальністю „Західенергоресурс”
5.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер.
Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-торгівельна фірма „Авіас” - ід. код 32560942
Товариство з обмеженою відповідальністю „Західенергоресурс” - ід. код 37245962
5.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи).
Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-торгівельна фірма „Авіас”: 33024 м.Рівне, вул.Соборна, 442Д
Товариство з обмеженою відповідальністю „Західенергоресурс”: 33024 м.Рівне, вул.Макароваа, 44а
6. Інформація щодо цінових пропозицій:
6.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час).
26 березня 2012 року 12 год. 00 хв.
6.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час).
26  березня 2012 року 14 год. 30 хв
6.3. Кількість отриманих цінових пропозицій.
2 (два)
6.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, обґрунтування підстав відхилення.
6.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної цінової пропозиції.
Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-торгівельна фірма „Авіас”. Цінова пропозиція складає бензину А-95 – 10,80 грн (десять гривень 80 копійок) за літр з ПДВ. Загальна вартість пропозиції з врахуванням ПДВ 116748 (сто шістнадцять тисяч сімсот сорок вісім) гривень. Термін дії цінової пропозиції становить 120 днів.
Товариство з обмеженою відповідальністю „Західенергоресурс”. Цінова пропозиція складає бензину А-95 – 10,23 грн (десять гривень 23 копійки) за літр з ПДВ. Загальна вартість пропозиції з врахуванням ПДВ 110586,30 (сто десять тисяч п’ятсот вісімдесят шість гривень 30 копійок). Термін дії цінової пропозиції становить 120 днів

6.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну ( з ПДВ):
110586,30 гривень з ПДВ
сто десять тисяч п’ятсот вісімдесят шість гривень 30 копійок з ПДВ
6.7. Дата акцепту пропозиції.
27.03.2012
7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
7.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.
Товариство з обмеженою відповідальністю „Західенергоресурс”
7.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер.
37245962
7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс
33024 м.Рівне вул.Макарова 44А
8. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна.
06.04.2012 року, 110586,30 гривень (сто десять тисяч п’ятсот вісімдесят шість гривень 30 копійок) з ПДВ
9. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).
Бензин А-95 - 10,23 (десять гривень 23 копійки) за літр з ПДВ
10. Дата і підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю.
 11. Процедура запиту цінових пропозицій відмінена або визнана такою, що не відбулася:
11.1. Дата прийняття рішення.
11.2. Підстави.
12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують  наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:
12.1. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.
Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-торгівельна фірма „Авіас”
Товариство з обмеженою відповідальністю „Західенергоресурс”
12.2. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.
13. Інша інформація.
При проведенні торгів обрано процедуру запиту цінових пропозицій, оскільки вартість закупівлі продуктів нафтоперероблення рідких не перевищує 200 тис. гривень.
14. Склад комітету з конкурсних торгів:
Дмитрук А.І. – головний спеціаліст відділу економіки
Савченко І.І. – начальник відділу комунальної власності
Савчук П.Т. – начальник відділу господарського забезпечення
Шумра І.В. – головний спеціаліст юридичного відділу

Голова комітету з конкурсних торгів,
перший заступник міського голови                                                      В.Ковальчук