Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів від 05.11.2012 р. №2

1. Замовник:
1.1. Найменування.
Виконавчий комітет Кузнецовської міської ради
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.
03315879
1.3. Місцезнаходження.
34400 Рівненська область, м.Кузнецовськ, майдан Незалежності, 1
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail).
Ковальчук Василь Іванович – перший заступник міського голови, голова комітету з конкурсних торгів. 34400 Рівненська обл. м.Кузнецовськ майдан Незалежності, 1, каб.204. тел. (03636) 2-14-46 факс (03636) 2-19-19, kovvi@i.ua
Дмитрук Алла Іванівна – головний спеціаліст відділу економіки, відповідальний секретар комітету з конкурсних торгів. 34400 Рівненська обл. м.Кузнецовськ майдан Незалежності, 1, каб.205. тел./факс (03636) 2-10-08, alla_dmitruk@ukr.net
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).
Виконавчий комітет Кузнецовської міської ради, ід. код 03315879
2. Джерело фінансування закупівлі.
Кошти  державного бюджету
3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування.
Послуги з купівлі і продажу власної нерухомості, код ДКПП 70.12.1 – квартира однокімнатна загальною площею 35-40 кв.м. (для забезпечення житлом воїна – інтернаціоналіста м.Кузнецовськ).
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання  послуг.
1 одиниця
4. Процедура закупівлі.
Відкриті торги
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності). www.kuznetsovsk-rada.gov.ua
5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
27.08.2012 журнал 103(705) оголошення №271783
5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).
5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
15.10.2012 журнал 119(721) оголошення №302848
5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
05.11.2012 журнал 125(727) оголошення №312167
5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).
6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі.
Два
6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.
1) Фізична особа – Федінчик Юлія Володимирівна
2) Фізична особа – Матящук Олександр Костянтинович
6.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
1) Фізична особа – Федінчик Юлія Володимирівна –
2) Фізична особа – Матящук Олександр Костянтинович
6.4. Місцезнаходження/ місце проживання
1) Фізична особа – Федінчик Юлія Володимирівна: 34400 Рівненська область м.Кузнецовськ, м-н.Будівельників..
         2) Фізична особа – Матящук Олександр Костянтинович: 34400 Рівненська область м.Кузнецовськ, м-н.Вараш.
7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час).
27  вересня  2012 року до 12 год. 00 хв.
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час).
27 вересня 2012 року 14 год.30 хв.
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів.
Дві
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).
7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів.
Фізична особа – Федінчик Юлія Володимирівна: пропозиція конкурсних торгів складає 215000 (двісті п’тнадцять тисяч гривень) за одиницю товару без ПДВ. Загальна вартість пропозиції становить 215000 (двісті п’тнадцять тисяч гривень) без ПДВ. Термін дії пропозиції становить 120 днів.
Фізична особа – Матящук Олександр Костянтинович: пропозиція конкурсних торгів складає 255000 (двісті п’ятдесят п’ять тисяч гривень) за одиницю товару без ПДВ. Загальна вартість пропозиції становить 255000 (двісті п’ятдесят п’ять тисяч гривень) без ПДВ. Термін дії пропозиції становить 120 днів.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення.
8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 215000 (двісті  п’ятнадцять тисяч гривень) без ПДВ;
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 255000 (двісті п’ятдесят п’ять тисяч гривень) без ПДВ
номер 1 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів  214500 (двісті  чотирнадцять тисяч п’ятсот гривень).
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів.
10 жовтня 2012 року
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.
Фізична особа – Федінчик Юлія Володимирівна.
9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків.

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.
34400 м.Кузнецовськ, м-н.Будівельників.
10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна.
29  жовтня 2012 року, 214500 (двісті чотирнадцять тисяч п’ятсот) гривень
11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).
12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:
12.1. Дата прийняття рішення.
12.2. Причини.
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:
13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам.
 Фізична особа – Федінчик Юлія Володимирівна
 Фізична особа – Матящук Олександр Костянтинович
13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам.
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.
 Фізична особа – Федінчик Юлія Володимирівна
 Фізична особа – Матящук Олександр Костянтинович

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.
14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів від 09.03.2011 року №223 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом воїнів –інтернаціоналістів», відповідно лімітної довідки згідно річного розпису та черги отримувачів житла за бюджетною программою 2505050 «Забезпечення житлом воїнів-інтернаціоналістів»  виділено суму  214500 гривень, тому  ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів складає 214500 (двісті чотирнадцять тисяч п’ятсот гривень).
15. Склад комітету з конкурсних торгів:

Дмитрук А.І. – головний спеціаліст відділу економіки
Савченко І.І. – начальник відділу комунальної власності
Савчук П.Т. – начальник відділу господарського забезпечення
Сарницький С.А. – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
Шумра І.В. – головний спеціаліст юридичного відділу

Голова комітету з конкурсних торгів,

перший заступник міського голови                                                           В.Ковальчук