Річний план закупівель на 2013 рік

Річний план закупівель на 2013 рік
   Виконавчий комітет Кузнецовської міської ради, 03315879  
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)  

Джерело фінансування 

Очікувана вартість предмета закупівлі 

Процедура закупівлі 

Орієнтов-ний початок проведення процедури закупівлі 

Підрозділ(и) (особа(и)), яких планується залучити до підготовки документтації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації) 

Примітки

3

5

8

Продукти нафто-переро-блення рідкі

2210

Місцевий бюджет

150306,50 (сто п’ятдесят  тисяч триста шість гривень 50 копійок)

Запит цінових пропозицій

Лютий

Дмитрук А.І.
Сарницький С.А.
Савчук П.Т.

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  07.02.2013 №2

Голова комітету з конкурсних торгів

   Ковальчук В.І.     
(прізвище, ініціали) 

____________
(підпис) М.П.

Секретар комітету з конкурсних торгів

      Дмитрук А.І.    
(прізвище, ініціали) 

____________
(підпис)