Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів від 26.09.2013 р. №2

1. Замовник:
1.1. Найменування.
Виконавчий комітет Кузнецовської міської ради
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.
03315879
1.3. Місцезнаходження.
34400 Рівненська область, м.Кузнецовськ, майдан Незалежності, 1
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail).
Кравець Юрій Михайлович –заступник міського голови, заступник голови комітету з конкурсних торгів. 34400 Рівненська обл. м.Кузнецовськ майдан Незалежності, 1, каб.204. тел. (03636) 2-25-75 факс (03636) 2-19-19
Дмитрук Алла Іванівна – головний спеціаліст відділу економіки, відповідальний секретар комітету з конкурсних торгів. 34400 Рівненська обл. м.Кузнецовськ майдан Незалежності, 1, каб.205. тел./факс (03636) 2-10-08, alla_dmitruk@ukr.net
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).
Виконавчий комітет Кузнецовської міської ради, ід. код 03315879
2. Джерело фінансування закупівлі.
Кошти  місцевого бюджету (спеціальний фонд).
3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування.
Продаж і купівля  нерухомості, код ДКПП 68.10.1 – квартира однокімнатна.
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання  послуг.
1 одиниця
4. Процедура закупівлі.
Відкриті торги
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності). www.kuznetsovsk-rada.gov.ua
5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
24.06.2013 журнал 49(792) оголошення №138798
5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).
5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
22.08.2013 журнал 66(809) оголошення №164355
5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
26.09.2013 журнал 76(819) оголошення №174532
5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).
6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.
6.1. Кількість учасників процедури закупівлі.
Два
6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.
1) Фізична особа – Жданович Юрій Вячеславович
2) Фізичні особи– Сидорчик Людмила Миколаївна, Сидорчик Володимир Федорович, Сидорчик Марія Володимирівна, Кривко Марія Миколаївна.
6.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
1) Фізична особа – Жданович Юрій Вячеславович
2) Фізичні особи –
Сидорчик Людмила Миколаївна
Сидорчик  Володимир Федорович
Сидорчик  Марія Володимирівна
Кривко Марія  Миколаївна
6.4. Місцезнаходження/ місце проживання
1) Фізична особа – Жданович Юрій Вячеславович: 34400 Рівненська область м.Кузнецовськ, м-н.Будівельників.
         2) Фізичні особи – Сидорчик Людмила Миколаївна, Сидорчик Володимир Федорович, Сидорчик Марія Володимирівна, Кривко Марія Миколаївна : 34400 Рівненська область м.Кузнецовськ, м-н.Будівельників.
7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час).
24  липня  2013 року до 12 год. 00 хв.
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час).
24 липня  2013 року 14 год.30 хв.
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів.
Дві
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).
7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів.
Фізична особа –Жданович Юрій Вячеславович: пропозиція конкурсних торгів складає 220000 (двісті двадцять тисяч гривень) за одиницю товару без ПДВ. Загальна вартість пропозиції становить 220000 (двісті двадцять тисяч гривень) без ПДВ. Термін дії пропозиції становить 120 днів.
Фізичні особи – Сидорчик Людмила Миколаївна, Сидорчик Володимир Федорович, Сидорчик Марія Володимирівна, Кривко Марія Миколаївна : пропозиція конкурсних торгів складає 210000 (двісті десять тисяч гривень) за одиницю товару без ПДВ. Загальна вартість пропозиції становить 210000 (двісті десять тисяч гривень) без ПДВ. Термін дії пропозиції становить 120 днів.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення.
8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 210000 (двісті  десять тисяч гривень) без ПДВ;
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 220000 (двісті двадцять тисяч гривень) без ПДВ
номер 2 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів  210000 (двісті  десять тисяч  гривень).
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів.
19 серпня 2013 року
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.
Фізичні особи – Сидорчик Людмила Миколаївна, Сидорчик Володимир Федорович, Сидорчик Марія Володимирівна, Кривко Марія Миколаївна
9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
         Сидорчик Людмила Миколаївна
Сидорчик  Володимир Федорович –
Сидорчик  Марія Володимирівна
Кривко Марія  Миколаївна

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.
34400 м.Кузнецовськ, м-н.Будівельників.
10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна.
16  вересня  2013 року, 210000 (двісті десять тисяч ) гривень
11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).
12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:
12.1. Дата прийняття рішення.
12.2. Причини.
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:
13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам.
 Фізична особа – Жданович Юрій Вячеславович
 Фізичні особи – Сидорчик Людмила Миколаївна, Сидорчик Володимир Федорович, Сидорчик Марія Володимирівна, Кривко Марія Миколаївна
13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам.
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.
 Фізична особа – Жданович Юрій Вячеславович
 Фізичні особи – Сидорчик Людмила Миколаївна, Сидорчик Володимир Федорович, Сидорчик Марія Володимирівна, Кривко Марія Миколаївна

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.
14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).
15. Склад комітету з конкурсних торгів:

Дмитрук А.І. – головний спеціаліст відділу економіки
Савченко І.І. – начальник відділу комунальної власності
Сарницький С.А. – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
Шумра І.В. – заступник начальника юридичного відділу

Заступник міського голови,
заступник голови комітету з конкурсних торгів                                          Ю.Кравець