Конкурс щодо відшкодування відсотків за кредитами для суб’єктів малого та середнього підприємництва

Департамент економічного розвитку і торгівлі Рівненської облдержадміністрації оголошує конкурсний відбір проєктів суб’єктів малого і середнього підприємництва області, для реалізації яких може бути надана фінансова підтримка з обласного бюджету на 2021 рік шляхом часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проєктів.

Право на одержання часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, передбачених в обласному бюджеті відповідно до Програми, за рішенням конкурсної комісії може надаватись суб’єктам малого і середнього підприємництва, які:

  • розробили або реалізують проєкт, який передбачає: впровадження енергозберігаючих та екологічно чистих технологій; модернізацію, оновлення та придбання основних фондів для розширення та збільшення обсягів виробництва товарів (надання послуг, виконання робіт);
  • одержали цільовий кредит у банку для реалізації проєкту.

Суб’єкти малого і середнього підприємництва подають такі документи:

  1. заява на участь у конкурсі за формою, що надається організатором;
  2. коротка довідка про господарську діяльність, а також про всю незначну державну допомогу, отриману протягом останніх трьох років, її форму та мету, відповідно до пункту 9 статті 9 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»;
  3. копія фінансового звіту (декларації) за останній рік і останній звітний період;
  4. копія договору, завірена банком, який видав кредит (позику), або нотаріально засвідчена копія договору. У разі надання кредиту (позики) фінансовою установою, яка є нерезидентом України, подаються передбачені чинним законодавством України документи відповідних установ Національного банку України;
  5. прогнозний помісячний графік сплати відсотків та погашення суми кредиту (позики) на весь період користування;
  6. резюме проєкту за формою, що надається організатором;
  7. згода на збір та обробку персональних даних.

До участі у конкурсі не допускаються суб’єкти підприємницької діяльності або їх участь у конкурсі може бути призупинена, якщо вони підпадають під обмеження щодо надання державної підтримки, що визначені статтею 13 Закону України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні".

Організатор конкурсного відбору – Департамент економічного розвитку і торгівлі – приймає документи до 4 червня 2021 року за адресою: каб. 417, 418, майдан Просвіти 1, м.Рівне. Графік роботи департаменту: із понеділка по четвер - з 08:00 до 17:15, у п’ятницю із 08:00 до 16:00 (обідня перерва: із 13:00 до 14:00).

Довідкову інформацію щодо конкурсного відбору можна отримати за номером телефону: 0412-695-215, 0412-695-293, моб. 0961582179 або електронною поштою: mp-ekon@ukr.net

Зауважимо, що конкурсний відбір організовано з метою реалізації пункту 14 заходів Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Рівненській області на 2021-2023 роки, схваленої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 14 грудня 2020 року №761 (зі змінами), затвердженої рішенням обласної ради від 24 грудня 2020 року №39 (із змінами) та відповідно до Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті, на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами (позиками) банків, що надаються на реалізацію проєктів суб’єктів малого і середнього підприємництва (затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 18 березня 2021 року №183, зареєстрованого в Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м.Львів) 05 квітня 2021 року за №19/2232).