Протокол №4 засідання громадської ради при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради

                                                                                                               ЗАТВЕРДЖУЮ
                                                                                                               Голова громадської ради
                                                                                                               ________________І. Саворона

                                                                                                               17 березня 2015 р.

П Р О Т О К О Л  №4

засідання  громадської ради
при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради.

Присутні:   11 осіб.

Порядок денний :


1. Про напрямки роботи громадської ради.

2. План роботи громадської ради на 2015р.

3. Інформування громадськості міста про приналежність приватної власності (будинків, магазинів, земельних ділянок і т.д.) реальним власникам.

4. Різне.Реалізація проекту «Відкрите місто» в м.Кузнецовськ.

1. Про напрямки роботи громадської ради

Слухали: Ігоря Саворону, який запропонував затвердити регламент виступів членів громадської ради.

Виступили: Павло Олещук, який запропонував затвердити регламент виступів та час проведення громадської ради: для доповідей до 10 хв., для інформації до 5 хв., для виступів до 2 хв., для повторних виступів та процедурних питань до 1 хв., для відповідей до 1 хв.

Голосували:  «за» - 11

                                 «проти» - 0

                                 «утрималися» - 0


         Вирішили: затвердити регламент виступів на засіданнях громадської ради. Контроль за дотриманням регламенту виступів під час засідань покласти на одного з заступників голови громадської ради. У випадку відсутності на засіданні заступників голови, контроль за дотриманням регламенту покладається на одного з членів громадської ради.

2 .План роботи громадської ради на 2015р.

Слухали: Ігоря Саворону, який надав план роботи на 2015 рік та запропонував затвердити його.

Виступили: Сергій Омелянець який запропонував розробити положення про нагородження, за певні заслуги, від громадської ради.

Голосували:  «за» - 11

                         «проти» - 0

                       «утрималися» - 0

Вирішили: затвердити план роботи громадської ради на 2015 рік.

3. Інформування громадськості міста про приналежність приватної власності (будинків, магазинів, земельних ділянок і т.д.) реальним власникам

Слухали: Василя Журбу, який запропонував вивішувати невеликі банери (таблички) про приналежність приватної власності реальним власникам, де буде засвідчено хто є власником, ліцензійний номер і т.д.               

Вирішили:  Інформацію озвучену В. Журбою взяти до відома. Питання зняте з голосування для подальшого вивчення. В. Журбі рекомендовано підготувати петицію щодо інформування громадськості міста про приналежність приватної власності.

4. Різне. Реалізація проекту «Відкрите місто» в м. Кузнецовськ.

Слухали: Віктора Босика і Ігоря Саворону, які розповіли про реалізацію проекту «Відкрите місто» в м.Кузнецовськ.

Протокол підготував

секретар громадської ради                                                                     В. Босик