Оголошення про проведення конкурсного добору на посаду директора комунального закладу "Вараський молодіжний центр"

Оголошення про проведення конкурсного добору на посаду директора комунального закладу "Вараський молодіжний центр"

Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради відповідно до Закону України «Про культуру» та Положення про конкурс на посаду директора комунального закладу "Вараський молодіжний центр" затвердженого рішенням Вараської міської ради від 25.06.2021 № 537 оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Вараський молодіжний центр».

СТРОК ПРИЙМАННЯ ДОКУМЕНТІВ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

 Документи на участь у конкурсі приймаються протягом 30 днів  з дня оголошення конкурсу (з 12 серпня 2021 року до 10 вересня 2021 року (включно).

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ

Кваліфікаційні вимоги:

 • вища освіта;
 • володіння державною мовою;
 • здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

 ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ УЧАСНИКАМИ КОНКУРСУ

 • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;
 • копія документа, що посвідчує особу;
 • копії документів про вищу освіту;
 • два рекомендаційні листи довільної роботи;
 • мотиваційний лист довільної форми;

Проєкти програм розвитку комунального закладу «Вараський молодіжний центр» на 1 (один) і 5 (п’ять) років публічно презентуються на другому засіданні конкурсної комісії. Кандидатам на посаду директора комунального закладу «Вараський молодіжний центр» необхідно не пізніше як за п’ять календарних днів до публічної презентації попередити департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради про потребу в технічних засобах для проведення презентації.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої нею інформації.

Особа може надавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня тощо.

Зазначені документи подаються особисто або поштою за адресою: 34402, Рівненська область, м.Вараш, мкр-н Перемоги, 23, Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради (3 поверх), тел. (03636) 2-40-22, електронна пошта culture@varash.rv.gov.ua.

УМОВИ ТА ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

Обов’язковою умовою проведення конкурсного добору є його відкритість та прозорість.

Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами та презентації запропонованих  проєктів програм розвитку комунального закладу «Вараський молодіжний центр» на 1 (один) і 5 (п’ять) років.

До участі в конкурсі не допускаються особи, які :

 • за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
 • має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;
 • є близькою особою або членом сім’ї директора департаменту культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради.

Терміни проведення конкурсу – вересень 2021 року.

ФОРМУВАННЯ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ

Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради розпочинає формування конкурсної комісії з дня опублікування оголошення. Строк формування комісії – не пізніше 30 днів після оголошення конкурсу.

До відома суб’єктів, які користуються правом подання кандидатур до складу конкурсної комісії на заміщення вакантної посади директора комунального закладу «Вараський молодіжний центр».

Членами конкурсної комісії можуть бути:

 • фахівці молодіжної сфери, публічного адміністрування або бізнес-адміністрування;
 • члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій зареєстрованих відповідно до Закону України;
 • члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій.

Суб'єкти, які користуються правом подання кандидатур до складу конкурсної комісії на заміщення посади директора комунального закладу «Вараський молодіжний центр» подають до департаменту культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради відповідні документи до 16.00 год. 10 вересня 2021 року.

Для включення до складу конкурсної комісії кандидатур, запропонованих трудовим колективом підпорядкованих закладів Департаменту культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради, головуючим на зборах трудового колективу подається:

 • супровідний лист у довільній формі із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії;
 • заява про участь у роботі конкурсної комісії (додаток 2);
 • анкета кандидата на включення до складу конкурсної комісії (додаток 3);
 • протокол загальних зборів трудового колективу;
 • листок реєстрації із підписами членів трудового колективу, які брали участь у загальних зборах.

Відповідальність за достовірність поданих даних несуть головуючий на загальних зборах та обрані на них кандидати.

Для участі в жеребкуванні професійні, творчі спілки, об’єднання, асоціації, організації зареєстровані відповідно до закону подають:

 • лист у довільній формі, підписаний керівником із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії;
 • копія Статуту (за наявності), завірену належним чином (у разі діяльності без статуту подається копія завіреного керівником іншого документа, який містить інформацію про мету (цілі) діяльності);
 • заява про участь у роботі конкурсної комісії (додаток 2);
 • анкета кандидата на включення до складу конкурсної комісії (додаток 3).

Відповідальність за достовірність поданих даних несуть керівники  спілок, об’єднань, асоціацій, організацій та запропоновані ними кандидати.

Суб’єкти, які користуються правом подання кандидатур до складу конкурсної комісії, подають вищезазначені документи за адресою: 34402, Рівненська область, м.Вараш, мкр-н Перемоги, 23, Департамент культури, туризму, молоді та спорту виконавчого комітету Вараської міської ради (3 поверх), тел. (03636) 2-40-22, електронна пошта culture@varash.rv.gov.ua.

Додаток 2

Додаток 3

Заява та документи Бабіка Володимира Васильовича