Інформація про намір здійснити зміну тарифів на послугу постачання теплової енергії та послугу постачання гарячої води

Кузнецовське МКП повідомляє про намір зміни тарифів на послугу постачання теплової енергії та послугу постачання гарячої води, керуючись наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 05.06.2018р №130 «Про затвердження порядку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги з обґрунтуванням такої необхідності».

Планові тарифи на:

  • послугу постачання теплової енергії для всіх категорій споживачів –208,8 грн./Гкал з ПДВ ;
  • послугу постачання гарячої води для споживачів м. Вараш, крім споживачів багатоквартирних будинків за індивідуальним договором- 42,11 грн./м3 з ПДВ;
  • послугу постачання гарячої води для споживачів багатоквартирних будинків за індивідуальним договором - 40,75 грн./м3 з ПДВ;

Основними причинами за якими необхідно здійснити перегляд діючих тарифів є: уточнення річного плану, збільшення вартості Гкал та м3 покупної води, зростання заробітної плати та єдиного соціального внеску, цін на матеріали, вартість інших послуг.

  • Збільшення витрат на покупну теплову енергію. Збільшення витрат пов’язане із підвищенням ціни на теплову енергію. У діючому тарифі вартість 1 Гкал становить 131,00 грн з ПДВ, а з 01.01.2021 - 158,56 грн/Гкал з ПДВ згідно рішення виконавчого комітету м. Вараш № 282 від 21.12.2020р., що порівняно із діючим тарифом зросте на 21%.
  • Збільшення витрат на оплату праці. Збільшення фонду оплати праці пояснюється зміною рівня прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати у 2021 році, а також за рахунок дотримання всіх норм та гарантій, передбачених Галузевою угодою між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Об’єднанням організацій роботодавців «Всеукраїнська конфедерація роботодавців житлово-комунальної галузі України та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення 2017-2021 роки».
  • Відповідно зросли витрати на сплату єдиного соціального внеску у розмірі 22 % від загальної суми витрат на оплату праці.

    Збільшились витрати на послугу гарячої води. Складова гарячої води- це вартість теплової енергії для підігріву покупної води та вартість покупної води. На  покупну воду як і на теплову енергію зросла вартість. Ціна покупної води у діючому тарифі складала 7,31 грн/м3 з ПДВ, а з 01.01.2021 року становить 14,34 грн/м3 з ПДВ згідно рішення виконавчого комітету м. Вараш № 283 від 21.12.2020р., що порівняно із діючим тарифом зросте на 96%.

     Згідно Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019р. № 808 « Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного мешканця для комунальних послуг, що надаються споживачам багатоквартирних будинків за індивідуальними договорами» у розрахунку оплати за надані комунальні послуги буде додана плата за абонентське обслуговування- це платіж, який споживач сплачує виконавцю комунальної послуги за індивідуальним договором про надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку для відшкодування витрат виконавця, пов’язаних з укладенням договору про надання комунальної послуги, здійсненням розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами та стягненням плати за спожиті комунальні послуги, а у випадках, визначених цим Законом, також і витрати на обслуговування приладів-розподілювачів теплової енергії та/ або вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання відповідної комунальної послуги у квартирах багатоквартирного будинку. До структури тарифів на послугу постачання теплової енергії та послугу постачання гарячої води ці витрати не включаються.

      

     Плата за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента на місяць для

споживачів послуги постачання гарячої води у багатоквартирних будинках за індивідуальним договором, не є однаковою для усіх абонентів і залежить від кількості

вузлів розподільного обліку  та буде затверджуватися наказом по  Кузнецовському МКП.

     Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються в термін до 11.01.2021 року в письмовій формі або на електронну адресу підприємства kuzn_mkp@ukr.net

В.о.директора КМКП                                                                    Олег УСТИЧ

 

 

Розрахунок тарифів на теплову енергію Кузнецовського МКП

 
 
     

Без ПДВ

 

№ з/п

Показники

Плановий тариф на теплову енергію

 

тис.грн на рік

грн/Гкал

 

1

2

3

4

 

1

Виробнича собівартість, у  т.ч.:

40 832

169,39

 

1.1

прямі матеріальні витрати, у т.ч.:

34 906

144,80

 

1.1.1

паливо

0

0,00

 

1.1.2

електроенергія

0

0,00

 

1.1.3

покупна теплова енергія та  собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, когенераційних установок

34 090

141,42

 

1.1.4

вода для технологічних потреб та водовідведення

0

0,00

 

1.1.5

матеріали, запасні  частини та інші матеріальні ресурси

816

3,39

 

1.2

прямі витрати на оплату праці

4 075

16,90

 

1.3

інші прямі витрати, у т.ч.:

1 851

7,68

 

1.3.1

 відрахування  на соціальні заходи

896

3,72

 

1.3.2

 амортизаційні відрахування

525

2,18

 

1.3.3

 інші прямі витрати

430

1,78

 

1.4

загальновиробничі витрати

0

0,00

 

1.4.1

витрати на оплату праці

0

0,00

 

1.4.2

відрахування  на соціальні заходи

0

0,00

 

1.4.3

інші витрати

0

0,00

 

2

Адміністративні витрати

1 113

4,62

 

2.1

витрати на оплату праці

806

3,34

 

2.2

відрахування на соціальні заходи

177

0,74

 

2.3

інші витрати

130

0,54

 

3

Витрати на збут

0

0,00

 

3.1

витрати на оплату праці

0

0,00

 

3.2

відрахування  на соціальні заходи

0

0,00

 

3.3

інші витрати

0

0,00

 

4

Інші операційні витрати*

0

0,00

 

5

Фінансові витрати

0

0,00

 

6

Повна собівартість*

41 945

174,00

 

7

Розрахунковий прибуток, усього *, у т.ч.:

0

0

 

8

Вартість виробництва теплової енергії за відповідними тарифами

0

0

 

9

Обсяг реалізації теплової енергії власним споживачам, тис/Гкал

241,06

241,06

 
     
     
         
     
 
         

РОЗРАХУНОК

тарифів на послуги з постачання гарячої води  для  споживачів м.Вараш, крім споживачів  багатоквартирних будинків за індивідуальним договором

Кузнецовське міське  комунальне підприємство

№ з/п

Назва показника

Послуга з постачання гарячої води

тис. грн

грн/м-3

1

2

3

4

1

Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб відповідної категорії споживачів

9862,77

15,69

1,1

зокрема паливна складова

   

2

Витрати на утримання абонентської служби, зокрема:

   

2,1

витрати на оплату праці

   

2,2

внески на соціальні заходи

   

2,3

інші витрати абонентської служби

   

3

Витрати на придбання холодної води для надання послуги з постачання гарячої води

11481

18,27

4

Витрати на збут

578

0,92

5

Собівартість послуг без урахування послуг банку та інших установ із приймання і перерахування коштів споживачів

21921,77

34,88

6

Розрахунковий прибуток, усього, зокрема:

   

6,1

прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб відповідної категорії споживачів

   

6,2

податок на прибуток

   

7

Послуги банку та інших установ із приймання і перерахування коштів споживачів

128,78

0,21

8

Повна планована собівартість послуг з урахуванням послуг банку та інших установ із приймання і перерахування коштів споживачів

22050,55

35,09

9

Вартість послуги

21921,77

x

10

Плановані тарифи на послуги з постачання гарячої води

x

 

11

Плановані тарифи на послуги з ПДВ, усього, зокрема:

x

 

11,1

паливна складова з ПДВ

x

 

11,2

решта витрат, крім паливної складової, з ПДВ

x

 

12

Обсяг теплової енергії, врахований у розрахунку собівартості, Гкал

56,683

x

13

Питома  норма теплової енергії на підігрів 1 м3 води КТМ 2000, Гкал/м-3

0,059

 

14

Обсяг споживання гарячої води , тис. м 3

628,460

x

15

Кількість абонентів, яким надаються послуги

13321

x

16

Середньорічна кількість штатних працівників, задіяних у наданні послуг, зокрема:

 

x

16,1

абонентська служба

 

x

16,2

решта працівників, задіяних у наданні послуг

 

x

17

Середньорічна кількість позаштатних працівників за договором, задіяних у наданні послуг, зокрема:

 

x

17,1

абонентська служба

 

x

17,2

решта працівників, задіяних у наданні послуг

 

x

18

Середньомісячна заробітна плата, грн

 

x

19

Обсяг холодної води для підігріву, тис. м-3

960,722

x

20

Вартість 1 м-3 холодної води без ПДВ, грн

11,95

x

21

Відсоток послуг банку та інших установ із приймання і перерахування коштів споживачів, %

0

x

22

 Норми зврахуванням втрат гарячої води, Гкал/м3

x

0,090

РОЗРАХУНОК

тарифів на послуги з постачання гарячої води  для  споживачів м.Вараш, крім споживачів  багатоквартирних будинків за індивідуальним договором

Кузнецовське міське  комунальне підприємство

№ з/п

Назва показника

Послуга з постачання гарячої води

тис. грн

грн/м-3

1

2

3

4

1

Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію для потреб відповідної категорії споживачів

9862,77

15,69

1,1

зокрема паливна складова

   

2

Витрати на утримання абонентської служби, зокрема:

   

2,1

витрати на оплату праці

   

2,2

внески на соціальні заходи

   

2,3

інші витрати абонентської служби

   

3

Витрати на придбання холодної води для надання послуги з постачання гарячої води

11481

18,27

4

Витрати на збут

578

0,92

5

Собівартість послуг без урахування послуг банку та інших установ із приймання і перерахування коштів споживачів

21921,77

34,88

6

Розрахунковий прибуток, усього, зокрема:

   

6,1

прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб відповідної категорії споживачів

   

6,2

податок на прибуток

   

7

Послуги банку та інших установ із приймання і перерахування коштів споживачів

128,78

0,21

8

Повна планована собівартість послуг з урахуванням послуг банку та інших установ із приймання і перерахування коштів споживачів

22050,55

35,09

9

Вартість послуги

21921,77

x

10

Плановані тарифи на послуги з постачання гарячої води

x

 

11

Плановані тарифи на послуги з ПДВ, усього, зокрема:

x

 

11,1

паливна складова з ПДВ

x

 

11,2

решта витрат, крім паливної складової, з ПДВ

x

 

12

Обсяг теплової енергії, врахований у розрахунку собівартості, Гкал

56,683

x

13

Питома  норма теплової енергії на підігрів 1 м3 води КТМ 2000, Гкал/м-3

0,059

 

14

Обсяг споживання гарячої води , тис. м 3

628,460

x

15

Кількість абонентів, яким надаються послуги

13321

x

16

Середньорічна кількість штатних працівників, задіяних у наданні послуг, зокрема:

 

x

16,1

абонентська служба

 

x

16,2

решта працівників, задіяних у наданні послуг

 

x

17

Середньорічна кількість позаштатних працівників за договором, задіяних у наданні послуг, зокрема:

 

x

17,1

абонентська служба

 

x

17,2

решта працівників, задіяних у наданні послуг

 

x

18

Середньомісячна заробітна плата, грн

 

x

19

Обсяг холодної води для підігріву, тис. м-3

960,722

x

20

Вартість 1 м-3 холодної води без ПДВ, грн

11,95

x

21

Відсоток послуг банку та інших установ із приймання і перерахування коштів споживачів, %

0

x

22

 Норми зврахуванням втрат гарячої води, Гкал/м3

x

0,090