Пояснювальна записка до аналізу виконання розпису доходів та виконання по видатках та кредитуванню бюджету Вараської міської ОТГ станом на 01.10.2020 року

За даними звіту управління Державної казначейської служби України у м.Вараші про виконання місцевих бюджетів за січень-вересень 2020 року надходження до загального фонду бюджету Вараської міської ОТГ склали  459 778,8 тис.грн. 

 Власні доходи загального фонду бюджету склали  380 521,2  тис.грн,  що становить 102,9% до планових надходжень (+10 810,3 тис.грн).

Найбільшу питому вагу  в обсязі власних доходів загального фонду  займають: податок та збір на доходи фізичних осіб – 322 571,3 тис.грн (84,8%) та місцеві податки і збори – 44 231,3 тис.грн (11,6 %).        

Офіційні трансферти до загального фонду бюджету склали  79 257,6 тис.грн.    

Надходження до спеціального фонду бюджету склали  14 164,9 тис.грн, з яких 12 528,2 тис. грн, або 88,4%, - власні надходження бюджетних установ.          

В цілому доходи бюджету станом на 01.10.2020 року склали  473 943,7 тис.грн, що на 12 441,1 тис.грн, або на 2,7%,  більше проти надходжень за відповідний період минулого року. 

Станом на 01.10.2020 року виконання бюджету Вараської міської ОТГ по видатках та кредитуванню становить 84,0 % до уточненого плану, в тому числі: по загальному фонду – 92,4 %, по спеціальному фонду – 58,4 %.  Тобто, при уточненому плані на січень-вересень 2020 року в сумі 527 582,3 тис.грн, на утримання бюджетних установ та виконання програмних завдань використано 443 005,5 тис.грн, у тому числі по видатках 443 043,5 тис.грн; по кредитуванню повернуто  ”-” 38,0 тис.грн.

По загальному фонду, при уточненому плані на звітний період 396 898,6 тис.грн, використано 366 706,1 тис.грн.

По спеціальному фонду, при уточненому плані в сумі 130 683,7 тис.грн, виконано 76 299,4 тис.грн, у тому числі по видатках – 76 337,4 тис.грн; по кредитуванню  повернуто  ”-” 38,0 тис.грн.

Станом на 01.10.2020 року по коштах загального фонду рахується прострочена  кредиторська заборгованість в сумі 149,5 тис.грн. Дана заборгованість виникла у 2015 році по коштах субвенцій з Державного бюджету у зв’язку з тим, що Законом України від 25.12.2015 №928-VІІІ «Про Державний бюджет на 2016 рік» не було передбачено субвенцій з державного бюджету місцевим на відшкодування пільг з послуг зв’язку, компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, інших пільг окремим категоріям громадян, які мають на них право.