Додаток, форма "Цінова пропозиція"

Додаток
Форма „Цінова пропозиція” подається у вигляді, наведеному нижче.
Учасник не повинен відступати від даної форми.

 

  ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ
(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у запиті цінових пропозицій на закупівлю _____________________ згідно з технічними та іншими вимогами Замовника торгів.
Вивчивши умови подання цінових пропозицій, на виконання зазначених вище конкурсних торгів, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених нижче   за наступними цінами:

Найменуванні товару, тип та марка

ГОСТ, ТУ, технічні характеристики

Виробник (вказати повну назву підприємства-виробника), країна походження.

Од. вим

Необхідний термін поставки

Кількість

Ціна за одиницю товару*
(без ПДВ

ПДВ
(для платників ПДВ)

Загальна вартість*
(без ПДВ)

ПДВ
(для платників ПДВ)

1

                   

Загальна вартість товару за специфікацією*

     

*вказати валюту цінової пропозиції
1. Умови розрахунків – термін відстрочки платежу через ________ банківських днів.
2. Умови поставки та місце постачання товару - ___________.
3. Термін дії цінової пропозиції: _______ календарних днів.

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.
Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120-ти кал. днів з дня розкриття цінових пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі цінові пропозиції. 
Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми беремо на себе наступні зобов’язання:
- підписати Договір із Замовником не раніше ніж через п’ять  робочих днів  з дня публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінової пропозиції,  але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.

Керівник підприємства, установи, організації –
учасника конкурсних торгів (уповноважена особа) (підпис)           (прізвище, ім'я, по батькові)