Вимоги щодо оформлення цінових пропозицій

Цінові пропозиції подаються за формою, наведеною у додатку, в запечатаному конверті не пізніше кінцевого терміну їх подання.
Цінова пропозиція надається у письмовій формі за підписом керівника або офіційно уповноваженої особи Учасника торгів, прошита, пронумерована та скріплена печаткою. Повноваження щодо підпису документів цінової пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням тощо. Строк дії цінової пропозиції повинен становити не менше, ніж 120 календарних днів з дня розкриття цінових пропозицій.
На конверті, що містить цінову пропозицію, окрім надпису “Цінова пропозиція на закупівлю ___________________ за процедурою запиту цінових пропозицій”, та “Не розкривати до початку торгів”, має бути вказано:
адреса та назва Замовника торгів;
повна назва Учасника, його місцезнаходження, код ЄДРПОУ, поштова фактична адреса та номери контактних телефонів.
Цінові пропозиції, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.
Цінова пропозиція (цінова оферта) визначається у національній валюті України, з урахуванням ПДВ (якщо передбачено). Ціни вказуються за одиницю  товару, із врахуванням всіх податків і зборів, що сплачені або мають бути сплаче
ні, витрат на транспортування та остаточно виводиться  підсумкова ціна пропозиції. Учасники подають свої пропозиції стосовно предмету закупівлі в цілому або стосовно тієї частини, яку вони пропонують постачати за договором, а саме в цілому щодо лоту. Вартість цінової пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.
Відповідно до ст.17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» учасник торгів разом з ціновою пропозицією повинен надати довідку щодо відсутності заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).