Зареєструвати ФОП онлайн - скористайтесь порталом Дія

Віднедавна громадяни України мають можливість зареєструвати себе підприємцем не лише у Центрах надання адміністративних послуг. Завдяки постанові Кабінету Міністрів України №418 від 28 квітня 2021 "Про реалізацію експериментального проекту щодо державної реєстрації фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі" це можна зробити онлайн на порталі Дія.

Якщо обираєте онлайн реєстрацію, то знайте про таку специфіку.

Державна реєстрація заявника підприємцем проводиться виключно за бажанням заявника без участі державного реєстратора з відображенням в Єдиному державному реєстрі відомостей, зазначених заявником у відповідній заяві.

Державна реєстрація проводиться щодо особи, яка пройшла автентифікацію з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Заявником може бути громадянин України, який досяг вісімнадцятирічного віку, має повну цивільну правоздатність та дієздатність, якому присвоєно реєстраційний номер облікової картки платника податків, який не є фізичною особою–підприємцем відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру та має намір провадити підприємницьку діяльність.

Заява формується заявником на Порталі Дія після проходження ним автентифікації.

Заява формується програмними засобами у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, відповідно до відомостей, передбачених заявою щодо державної реєстрації фізичної особи–підприємця за формою 1, затвердженою наказом Мін'юсту від 18 листопада 2016 року № 3268/5.

Формування заяви припиняється за допомогою програмних засобів Порталу Дія, якщо зазначені у заяві відомості:
- надані не в повному обсязі;
- не відповідають вимогам арифметичного та форматологічного контролю.

Відповідальність за достовірність відомостей, що містяться в заяві, несе заявник.

Після формування заяви програмними засобами Порталу Дія та накладення кваліфікованого електронного підпису заявника заява блокується для редагування та передається до Єдиного державного реєстру для державної реєстрації фізичної особи підприємцем.

На відомості, що передаються до Єдиного державного реєстру, накладається кваліфікована електронна печатка технічного адміністратора Порталу Дія.

Програмне забезпечення Єдиного державного реєстру здійснює державну реєстрацію фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі без участі державного реєстратора шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру.

Програмне забезпечення Єдиного державного реєстру здійснює генерування в автоматичному режимі коду доступу до результатів надання адміністративної послуги з державної реєстрації фізичної особи підприємцем з подальшим його надісланням до Порталу Дія для забезпечення доступу заявника до результатів розгляду заяви.

За результатом проведеної державної реєстрації та після отримання в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром та інформаційними системами Держстату і ДПС відповідних відомостей програмними засобами Єдиного державного реєстру в автоматичному режимі формується виписка з нього.

У виписці зазначається, що державна реєстрація фізичної особи підприємцем проведена програмними засобами Єдиного державного реєстру.

Реєстраційна справа в електронній формі зберігається в Єдиному державному реєстрі.

Суб'єктом зберігання реєстраційної справи у паперовій формі є суб'єкт державної реєстрації за місцезнаходженням фізичної особи - підприємця, що відповідно до Закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" наділений повноваженнями із зберігання реєстраційних справ. Реєстраційна справа у паперовій формі формується після проведення подальших реєстраційних дій на підставі документів, поданих у паперовій формі.

Державна реєстрація фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі може бути оскаржена в судовому порядку.