До уваги підприємців!

Організація колективного управління Громадська спілка «Українська ліга авторських і суміжних прав» звертається до підприємців Вараської міської територіальної громади з інформацією щодо необхідності укладання договору з акредитованою Організацією колективного управління для законного використання музики під час здійснення підприємницької діяльності.     

Незаконним є використання музичних творів, фонограм та зафіксованих в них виконань без належного дозволу та сплати роялті акредитованій Організації колективного управління.

У відповідності до частини третьої статті 20 Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав»: «користувачі зобов’язані до початку використання у своїй діяльності об’єктів авторського права і (або) суміжних прав укласти з організацією колективного управління, яка здійснює управління майновими правами у відповідній сфері, договір про використання об’єктів авторського права і (або) суміжних прав».

Для законного (легального) використання музики підприємцями, необхідне звернення з заявою про надання дозволу на використання до Громадської спілки «Українська ліга авторських і суміжних прав». Укладення Договору з акредитованою Організацією колективного управління надає легальне право використовувати будь-які фонограми та зафіксовані в них виконання.

З питань укладення договору, просимо звертатись до уповноваженого представника Громадської спілки «Українська ліга авторських і суміжних прав» Савченко Олексія Григоровича за тел. (050) 445-10-67.