Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Відокремлений підрозділ «Рівненська атомна електрична станція» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (ВП РАЕС ДП «НАЕК «Енергоатом») код згідно з ЄДРПОУ 05425046 інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля

1. Інформація про суб'єкта господарювання

Відокремлений підрозділ «Рівненська атомна електрична станція» Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» (ВП РАЕС ДП «НАЕК «Енергоатом») 34403, м. Вараш, Рівненська область, Україна, e-mail: Office@rnpp.atom.gov.ua, факс: (+38 03636) 6-43-49, +380634699077, https://www.rnpp.rv.ua)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Планованою діяльністю передбачається будівництво центру обробки даних на Рівненській АЕС із застосуванням передових технологій та прогресивних технічних рішень, які відповідають: «Правилам улаштування електроустановок 2017», СОУ-Н МЕВ 40.1-00100227-70:2012 «Проектування підстанцій з комплектними розподільними установками елегазовими напругою 110 кВ і вище. Правила», ГКД 341.004.001-94 «Норми технологічного проектування підстанцій змінного струму з вищою напругою 6-750 кВ».

Спорудження ПС 330/10 кВ з РУ 330 кВ у вигляді комплектної розподільної установки з елегазовою ізоляцією (КРУЕ).  Живлення ПС 330/10 кВ, що проектується, здійснюється шляхом передачі електроенергії кабельною лінією (КЛ) 330 кВ.  Спорудження РУ 10 кВ у вигляді встановлення будівлі швидкого монтажу КРУ 10 кВ типу КРПЗ-10 кВ.

Технічна альтернатива 1

Спорудження ПС 330/10 кВ з РУ 330 кВ у вигляді відкритої розподільної установки (ВРУ) 330 кВ із використанням гнучкої ошиновки. Живлення ПС 330/10 кВ, що проектується, здійснюється шляхом передачі електроенергії повітряною лінією (ПЛ) 330 кВ. Спорудження закритої розподільної установки (ЗРУ) 10 кВ у вигляді спорудження нових будівель для розміщення комірок 10 кВ.

Технічна альтернатива 2

Не розглядається.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи:

Місце провадження планованої діяльності:

Планована діяльність здійснюватиметься на території Рівненської АЕС у місті Вараш, Рівненської області. Додаткового відведення землі не передбачається.

територіальна альтернатива 1,2

Не розглядається, оскільки планована діяльність здійснюватиметься в межах землеволодіння ВП РАЕС.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності:

Створення високонадійної системи центру обробки даних (виконання соціальних функцій держави – розміщення державних реєстрів, електронних архівів, обчислювальних потужностей, тощо), використавши при цьому електроенергію, яка виробляється ДП «НАЕК «Енергоатом».

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо):

Проектними рішеннями передбачено спорудження нової підстанції 330/10 кВ, 2-х кабельних ліній 330 кВ від ВРУ-330 кВ, комірки №10 до нової ПС 330/10 кВ та центру обробки даних  у 2 черги:

І - будівництво комірки №10 на ВРУ - 330 кВ, будівництво нової підстанції 330/10 кВ в повному обсязі, влаштування кабельних зв’язків та будівництво ЦОД на одному з виділених майданчиків.

ІІ - будівництво ЦОД на інших виділених майданчиках з влаштуванням необхідних кабельних зв’язків.

Додатково  влаштовується: освітлення, відеонагляд, блискавкозахист, охоронна сигналізація території підстанції, мережі протипожежного водопроводу, водопостачання і водовідведення, система опалення та вентиляції.

Інженерне забезпечення під час будівництва здійснюється за рахунок існуючих мереж Рівненської АЕС.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних, містобудівних й територіальних обмежень, які встановлюються згідно чинного законодавства України, включаючи:

  • обмеження в межах охоронних зон електричних мереж повітряних ліній електропередачі, кабельних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій, визначених Правилами охорони електричних мереж затвердженими постановою КМУ від 4 березня 1997 р. № 209;
  • не перевищення значень гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;
  • допустимих рівнів шумового навантаження;
  • дотримання правил пожежної безпеки, технологічних регламентів виробництва, правил поводження з відходами.

Щодо технічної альтернативи 1.

Аналогічно до планованої діяльності.

Щодо технічної альтернативи 2.

Не розглядається.

Щодо територіальної альтернативи 1,2:

Альтернативи не розглядаються.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Впровадження ефективних технологічних, санітарно-технічних та організаційних рішень. Виконання робіт проводиться з врахуванням вимог по збереженню навколишнього середовища та запобіганню виникнення аварій та надзвичайних ситуацій.

Щодо технічної альтернативи 1.

Проведення інженерно-геологічних та інженерно-геодезичних вишукувань. Враховуючи складні інженерно-геологічні умови, передбачено виконання заходів з інженерної підготовки та захисту території. З метою забезпечення раціонального використання природних ресурсів – виконання охоронних, відновлюваних, захисних та компенсаційних заходів.

Щодо технічної альтернативи 2.

Не розглядається

Щодо територіальної альтернативи 1,2:

Альтернативи не розглядаються.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля.

Можливі впливи планованої діяльності на довкілля включають:

- клімат і мікроклімат –вплив відсутній;

- земельні ресурси та грунти – негативного впливу на земельні ресурси, зміни механічних і інших їх властивостей не очікується. Можливе забруднення паливно-мастильними матеріалами під час виконання будівельних робіт;

- повітряне середовище – незначне забруднення атмосферного повітря при роботі працюючих будівельних машин та механізмів на стадії будівництва, при експлуатації вплив в межах ГДК;

- водне середовище – негативний вплив не очікується, скидання неочищених стоків у поверхневі водойми та їх потрапляння на грунти та в грунтові води не передбачається;

- природно-заповідний фонд –ділянка розташована поза межами територій природно-заповідного фонду;

- шум, вібрації – шумове забруднення та вібрації від техніки та обладнання під час виконання будівельних робіт;

- рослинний та тваринний світ – вплив на стан флори і фауни в районі провадження планованої діяльності не очікується;

- навколишнє техногенне середовище – планована діяльність не матиме негативного впливу на об'єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини.

Додатково при експлуатації виникає електромагнітне випромінювання під час роботи високовольтного обладнання.

Щодо технічної альтернативи 1.

Додатковий вплив на земельні ресурси  за рахунок відведення землі та зміни її цільового призначення для будівництва ПЛ 330 кВ. Вплив на інші фактори довкілля відбуватиметься аналогічно до планованої діяльності.

Щодо технічної альтернативи 2.

Не розглядається

Щодо територіальної альтернативи 1,2:

Альтернативи не розглядаються.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”):

Планована діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля, та підлягають оцінці впливу на довкілля (відповідно до ст. 3, ч.  3 пункту 10 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав): Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля - відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля: Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД, буде виконаний у відповідності із п. 2 ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості:

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

  • підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
  • проведення громадського обговорення планованої діяльності;
  • аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
  • надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
  • врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля:

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде:

Дозвіл на виконання будівельних робіт

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до:

Департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації, що розташоване за адресою: 33028, м. Рівне, вул. Толстого, 20; тел.: (0362) 62-03-64; факс: (0362) 62-03-64; e-mail: info@ecorivne.gov.ua. Директор, Захарчук Володимир Васильович